aeròstat

bomba
m
Transports

Aeronau (o globus no tripulat) la sustentació de la qual és obtinguda principalment mitjançant forces sotmeses a les lleis de l’aerostàtica.