afanita

f
Mineralogia i petrografia

Roca ígnia de textura microcristal·lina.

Es presenta abundantment com a matriu de roques porfídiques.