afanomicosi

f
Veterinària

Pesta micòtica, produïda per Aphanomyces astaci, que afecta els crancs de riu ibèrics i europeus, i és la responsable de llur gairebé total desaparició.