afavorir

tr

Ajudar al desenvolupament, a la creixença, a l’èxit (d’una cosa).