aferrissar-se

pron

Agafar-se abrivadament, porfidiosament, en un combat.