afinador

m
Música

Estri que serveix per a afinar instruments musicals.