afinador

m
Història
Música

Persona que tenia per ofici de vigilar l’exactitud dels pesos i de les mesures utilitzats en les transaccions mercantils i de corregir-ne qualsevol imperfecció.

A Barcelona era un funcionari municipal: fins el 1461 el càrrec fou triennal; des d’aleshores esdevingué vitalici.