afinador

m
Indústria tèxtil

Instrument proveït d’una part activa d’esmeril, que és col·locada sobre la carda quan se n’ha d’esmerilar el raspall d’acer, anomenat guarnició, de què són proveïts la bota, el llevador i els xapons.