aforisme

m
Dret

Proposició que expressa un principi jurídic referent a determinat camp del dret.

En el dret romà eren expressades per mitjà d’aforismes les regles fonamentals de moltes institucions, que de tal forma eren invocades davant els tribunals. N'és exemple el Digest, que contenia més de 200 aforismes, molts dels quals van passar a drets posteriors. Modernament, malgrat que la seva força jurídica només és reconeguda si han estat admesos per preceptes legals o per acceptació del Tribunal Suprem en alguna sentència, són utilitzats encara sovint perquè recullen característiques essencials d’algunes institucions ( regulae iuris).