Àgape

Moviment cristià dedicat a l’evangelització i ensenyament de la Bíblia.

Fundat per Bill Bright amb el nom Campus Crusade for Christ , als EUA (1951), s’escampà ben aviat a tots els continents. El pastor Josep Monells en dirigí les primeres activitats i l’organització a Barcelona (1970). Amb gent especialitzada desenvolupa continuades tasques evangelitzadores, culturals i socials arreu de l’Estat espanyol.