Agence France-Presse

AFP (sigla)

Agència de premsa francesa constituïda a partir de la branca informativa de l’agència Havas, adquirida per l’Estat francès el 1940; adoptà el nom actual el 1944.

Tot i no fruir de monopoli, pels mitjans i xarxa de corresponsals, té projecció internacional (en francès, anglès, alemany, castellà, portuguès i àrab a 154 països).