Agència de Residus de Catalunya

Nova denominació de la Junta de Residus arran de la publicació de la llei 15/2003 de l’estatut de l’empresa pública catalana.

S'ocupa de promoure la minimització i la valoració de residus, fomentar la recollida selectiva, gestionar el rebuig i recuperar espais i sòls degradats o contaminats per antics abocaments incontrolats. El president del consell de direcció és el conseller de medi ambient i habitatge. Ha publicat un manual de gestió de residus industrials (gener del 2000), a més de monografies de divulgació i educació ambiental.