Agència Europea de Medi Ambient

AEMA (sigla)

Organització internacional de medi ambient que promociona la sostenibilitat en el desenvolupament industrial.

Proporciona als estats informació per a integrar la perspectiva mediambiental en les qüestions econòmiques, construeix campanyes de protecció del medi ambient i facilita la sostenibilitat. També s’encarrega de la coordinació dels estudis i campanyes referents al canvi climàtic i al Protocol de Kyoto. Malgrat que és un organisme de la Unió Europea, hi poden participar altres països. Té 31 socis: els 25 estats membres de la UE i Bulgària, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Romania i Turquia. Edita anualment un resum d’avaluacions d’indicadors i valoracions en llenguatge accessible, anomenat Senyals mediambientals.