Agència Internacional de l’Energia

AIE (sigla)

Organització intergovernamental creada el 1974 sota els auspicis de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) com a resposta dels països més consumidors de petroli a l’encariment i l’eventual retallada dels subministraments d’aquest producte per part dels països de l’OPEP.

Es preocupa de la situació del mercat del petroli, de les relacions entre països consumidors i productors, de la investigació i el desenvolupament energètic amb vista a reduir la dependència de les economies respecte al petroli i de l’obtenció d’informació sobre el mercat del petroli. El 1993 eren membres de l’AIE tots els països de l’OCDE menys Islàndia. La seu de l’organització és a París.