ager publicus
*

Dret romà

Territori de propietat estatal, normalment una gran part del terreny conquistat en les guerres.

L’estat el donava a uns arrendataris per al conreu, però mantenint-ne la propietat, o el deixava ocupar a qualsevol que pagués un tribut per l’ocupació; d’aquesta manera foren creats els enormes dominis territorials dels latifundistes romans i, sobretot, les grans famílies que per llei no podien invertir sinó en explotacions rústiques. La riquesa agrària dels nous països conquistats deixà erms o dedicats a conreus extensius els agri de la península itàlica; arruïnà així els colons petits. El malestar social que se n'esdevingué demanà la creació successiva de lleis agràries.