àgnat

m
Ictiologia

Vertebrat de la superclasse dels àgnats .