àgnats

m
pl
Ictiologia

Superclasse de vertebrats que comprèn individus molt antics i primitius, aquàtics, sense mandíbules i amb notocordi persistent durant tota la vida.

L’esquelet és rudimentari, però molts fòssils tenen l’esquelet tegumentari molt desenvolupat. Les espècies actuals presenten metamorfosi abans d’arribar a l’estat adult. Fou un grup molt nombrós a l’Era Primària, però avui en resten molt poques espècies.