agnòsia

f
Patologia humana

Trastorn del reconeixement, de causa cerebral.

Les funcions elementals dels sentits es conserven, però falla la integració de les sensacions, per la qual cosa el malalt no arriba a adonar-se d’allò que percep. Així, per exemple, hom veu els objectes, pot descriure'n els detalls, però no els pot identificar (agnòsia visual, ceguesa verbal si es refereix a la paraula escrita); sent melodies o paraules, però li sonen desconegudes, com si li parlessin en un idioma estrany (agnòsia auditiva, sordesa verbal ); palpa objectes, però no arriba a saber quins són (astereoagnòsia). L’agnòsia relativa al llenguatge és l'afàsia sensitiva. Quan es refereix al cos, és a dir, hi ha desconeixença de part del propi cos, és anomenada somatoagnòsia, i si es refereix només a les fisonomies, en el qual cas les cares més familiars semblen desconegudes, prosopagnòsia.