agorafòbia

f

Por morbosa de travessar espais oberts fòbia ).

La por obsessiva de l’escola en la infància, acompanyada sovint de patologia psicosomàtica —nàusees, mareig, dolor abdominal, etc—, és una psicopatologia de tipus agorafòbic. Més que por de l’escola és por d’abandonar la llar, per això les causes del trastorn cal cercar-les més en la relació familiar que no pas en el mateix infant. El tractament amb psicoteràpia en l’àmbit familiar proporciona bons resultats.