agressió sexual

f
Dret penal

Delicte consistent a atemptar contra la llibertat sexual d’una persona, amb violència o intimidació.

Aquest atemptat pot ser realitzat mitjançant l’acte sexual o mitjançant simplement tocaments. Es considera agreujant quan és comesa per tres o més persones o per familiars.