agressió sexual

f
Dret penal

Delicte consistent en la proposició de realització de l’acte sexual feta pel funcionari públic que té pendent de resolució d’informe o consulta alguna pretensió.

És aplicable tant si la proposició és efectuada en la mateixa persona sol·licitada com en un familiar pròxim, o en el funcionari de presons que sol·licita una persona que té sota la seva custòdia o un familiar pròxim d’ella