agricultura biodinàmica

f
Agronomia

Agricultura que, partint de la concepció de la unitat d’explotació agrícola com un sol organisme, recorre a adobs, fertilitzants i pesticides orgànics d’elaboració pròpia, la rotació de conreus i un calendari astronòmic basat en els ritmes còsmics, en substitució de les substàncies químiques de síntesi industrial, i que evita el cultiu dels vegetals transgènics, amb la finalitat de respectar l’equilibri del medi i conservar la fertilitat del sòl.

Començà el 1924, com una aplicació dels principis de l’antroposofia de Rudolf Steiner. Les objeccions a l’agricultura biodinàmica se centren en el fet que es poden obtenir resultats similars simplement amb l’agricultura orgànica i, a més, en què les preparacions que es fan servir, per exemple per a obtenir adobs, no estan basades en la ciència sinó en l’antiga alquímia o la geomància. La forma adjectiva biodinàmica està formada sobre els ètims grecs bíos (‘vida’) i dýnamis (‘força’), en referència a l’energia de la vida a què es vol acordar aquesta pràctica per assegurar la salut del sòl i de les plantes. Actualment Biodynamic és una marca comercial propietat de l’associació Demeter International per a la certificació d’explotacions agrícoles que segueixen aquests principis.