agricultura urbana

f
Agronomia

Agricultura que es desenvolupa en àrees urbanes o àrees d’influència urbana.

Inclou l’activitat agrícola en sentit ampli, és a dir, la producció agropecuària, l’aqüicultura, l’horticultura, la silvicultura i, en general, la gestió dels espais verds. Fins fa molt poc, l’activitat agrària s’associava quasi exclusivament al medi rural; és el que es coneix com a agricultura rural. De tota manera, el creixement cada cop més important de les ciutats fa que l’agricultura desenvolupada en el medi urbà o a la seva rodalia sigui cada cop més destacable.