agroecosistema

m
Agronomia

Ecosistema en el qual l’home actua per afavorir determinats organismes que tenen valor econòmic.

Els productors primaris són les plantes conreades i les males herbes. Els consumidors primaris estan constituïts per la ramaderia, les plagues i les malalties. Com a consumidors secundaris hom troba depredadors i parasitoides que poden tenir un paper molt important en el control de plagues. Com en qualsevol ecosistema terrestre, la producció primària sol estar limitada per la disponibilitat d’aigua i de nutrients, però a diferència dels ecosistemes naturals, en els agroecosistemes es produeix una sortida important de matèria orgànica i elements minerals. Per a garantir la sostenibilitat del sistema cal reposar la matèria orgànica i els nutrients exportats d’aquest. En general les xarxes tròfiques dels agroecosistemes solen ser molt més elementals que les dels sistemes naturals, cosa que pot ajudar a augmentar el rendiment de les produccions amb més valor econòmic; al mateix temps, però, pot suposar incrementar el risc d’aparició de plagues i malalties.