agroturisme

turisme rural
m
Economia

Modalitat de turisme consistent a passar les vacances en un habitatge rural que comporta, normalment, la convivència amb la gent del camp i la participació en activitat agrària.

Anomenat també ‘turisme rural’, sol ser una activitat subsidiària del pagès, per la qual cosa hom no exigeix llicència turística. L’agroturisme mobilitza uns recursos ja existents però subexplotats (treball, vendes directes de productes típics o ecològics) i reavalua algunes estructures (edificis, medi rural, etc).