agrupament

m
Matemàtiques

Divisió de l’interval que comprèn totes les observacions d’una sèrie estadística en petits intervals iguals.