Aguiló

Nom de família donat en alguns documents a Robert Bordet, restaurador de Tarragona el 1129, i als seus descendents.

És possible que sigui la catalanització del nom del feu dels Bordet, Culley o Aculley (avui Rabodanges, prop d’Argentan, Normandia) passat pel llatí aculeo. És probable, però, que Robert posseís el castell d’Aguiló a l’Alt Penedès, del qual prengueren el nom Guillem i Berenguer, successors seus, abans d’anomenar-se de Tarragona.