Aguinaliu

Aguilaniu

Poble del municipi de Graus, a la província d’Osca, Aragó, a la conca de l’Éssera.

Situat al límit lingüístic entre el català i el castellà, ha conservat un parlar de transició amb menys trets catalans, tanmateix, que el de Jusseu.