aguller

m

Tros de fil que es posa a l’agulla per cosir, etc.