Agustí Laborda i Campo

(Barbastre, ? — València, 1774/76)

Impressor.

El 1746 formà societat a València amb l’impressor Cosme Granja, però a partir del 1749 treballà sol. Es dedicà especialment a la impressió de plecs solts, romanços, relacions i obres religioses de poca extensió, tradició que perdurà fins l’any 1864 a càrrec de la seva vídua, Vicenta Devis (1780-1819), de la seva filla Maria Teresa Laborda i Devis (1820-25) i del nebot d’aquesta, Agustí Laborda i Galve , a la mort del qual (1864) la impremta passà a Joan Martí.