Agustí Torres

(Montmaneu, Anoia, 1773 — Barcelona, 1833)

Literat i eclesiàstic.

Fou catedràtic de retòrica de Cervera des del 1805. Durant la guerra del Francès fou redactor de la Gaceta de la Junta Superior de Catalunya; el 1814 obtingué una canongia a Vic. El 1821 fou vocal suplent a les corts del Trienni Liberal. Amb la restauració de l’absolutisme criticà els liberals en sermons i escrits i fou redactor del diari reialista de Vic. Publicà en castellà sermons i versos de circumstàncies. Traduí al llatí el Diseño de la Iglesia militante de Fèlix Amat.