Aḥmad al-Badawī

(?, aprox. 1200 — Tanṭâ, Egipte, 1276)

Fundador de la doctrina musulmana anomenada badawisme .

Els seus nombrosos fidels, que es distingeixen pel turbant roig que porten, el consideren un taumaturg i un dels grans awliyā’ de l’islam.