aigua destil·lada

f
Química
Farmàcia

Aigua de puresa elevada, obtinguda a partir de l’aigua natural per destil·lació.

La destil·lació elimina la major part de les substàncies dissoltes o en suspensió, però, en les condicions ordinàries, no permet d’obtenir aigua totalment pura ( aigua bidestil·lada, aigua de conductivitat), car és difícil d’evitar del tot que després de la condensació l’aigua no capti novament una part dels productes volàtils eliminats (especialment diòxid de carboni) i també que els vapors no arrosseguin poc o molt diminutes gotetes de líquid. D’altra banda, si els materials en contacte amb el condensat no són totalment inatacables per l’aigua pura, es produeix de seguida una recontaminació. L’aigua destil·lada industrial és obtinguda en alambins d’aram amb serpentins d’estany. Per a mantenir-la pura cal conservar-la sense contacte amb l’aire i en recipients inatacables (vidre ordinari exclòs). Aigües de qualitat similar a la de l’aigua destil·lada ordinària són també obtingudes per desmineralització amb resines de bescanvi iònic o per electroosmosi. L’aigua destil·lada és utilitzada correntment en els laboratoris i, a més, en totes aquelles indústries on les impureses de l’aigua natural poden afectar els productes fabricats: tints i colorants, indústria farmacèutica, etc.