aigua no convencional

f
Agronomia

Aigua amb problemes de qualitat, no apta per al consum.

S'hi consideren les aigües d’escolament, les aigües salabroses, l’aigua de mar, l’aigua atmosfèrica i l’aigua residual depurada. Les aigües no convencionals s’utilitzen cada vegada més en zones rurals (reg agrícola) i també en zones urbanes (reg de zones verdes).