aiguamarina

f
Mineralogia i petrografia

Varietat de beril, d’un color blau verdós, transparent i que cristal·litza en drusa.

És utilitzada en joieria; n'hi ha dues varietats: oriental i occidental ; la més apreciada és la primera, per la seva transparència.