aiguaneix

m

Lloc on apareix a la superfície del terreny un corrent d’aigua subterrani.