ainu

m
Lingüística i sociolingüística

Conjunt de parlars dels ainus.

Fins ara ha estat impossible d’integrar la llengua dins cap família més vasta.