aire condicionat

m
Tecnologia

Aire que, tractat en un aparell o instal·lació de condicionament de l’aire, presenta les condicions higroscòpiques, tèrmiques i de depuració adequades per a crear i mantenir en un local un ambient de característiques predeterminades.