‘Ā’iša

(?, 614 — ?, 678)

Tercera esposa de Mahoma i filla d’Abū Bakr.

Contrària al califa 'Alī, aixecà un exèrcit contra ell, però fou derrotada a la “batalla del camell” (656) i desterrada a Medina.