al-Aš’arī

(Bàssora, 873 — Bàssora, 935)

Un dels més notables teòlegs de l’islam.

Inicialment fou deixeble d’al-Ǧubbā'ī a l’escola mutazilita de Bàssora, però el 912 sembla que, a causa d’un diferent criteri sobre la predestinació, deixà l’escola i renegà públicament les seves interpretacions racionalistes, les quals, sostingué, menen a la substitució de la fe per la raó. Inicià l’escolàstica ortodoxa de l’islam, defensà l’existència dels atributs divins, definí l' Alcorà com a paraula eterna i increada de Déu i sostingué la responsabilitat divina en els actes humans, els quals, creats per Déu, són acceptats pels homes, fet que els fa mereixedors de premi o de càstig. Escriví nombroses obres, bé que moltes han estat perdudes. És d’interès particular un objectiu comentari de totes les doctrines dogmàtiques del seu temps, Maqālat al-islāmiyyīn (‘Les opinions dels musulmans’).