Al-Azhar

Mesquita del Caire, el nom de la qual significa ‘la brillant’.

Fundada pel general fatimita Ǧawhar (969), esdevingué, inicialment, un centre de propaganda ismaïlita i més tard d’irradiació de l’islam en general, sobretot després de la destrucció de Bagdad pels mongols (1258). El 1961 foren ampliades les seves activitats i es convertí en una moderna universitat.