al Ḥurr ibn ‘Abd al-Raḥmān Al-Ṭaqafī

(?, segle VII — ?, segle VIII)

Valí d’Al-Andalus (716-719).

Imposat en substitució d’Ayyūb ibn Ḥabīb al-Laḫmī, traslladà la capital de Sevilla a Còrdova. Ocupà Barcelona (717-718), que sotmeté a l’islam.