Al-Pi

Marca comercial de Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes.

L’any 1998, arran de la liberalització de les telecomunicacions, la Generalitat de Catalunya aprovà la privatització, mitjançant concurs públic, de la seva xarxa corporativa de comunicacions de veu i dades, que fins aleshores gestionava l’empresa Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes, escindida del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat. El 31 de maig de 1999, l’empresa Lince Telecomunicaciones, que operava amb la marca comercial Uni2, en resultà l’adjudicatària i aconseguí el 75% del capital de l’empresa, mentre que el 25% restant quedà en mans de la Generalitat a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Uni2, filial del grup France Telecom, dissenyà i posà en marxa un pla de negoci per a Al-Pi, com a operador especialitzat en el mercat de les empreses de Catalunya, que suposà una inversió de 48.000 milions de pessetes en un període de deu anys. Al-Pi inicià les seves activitats comercials el desembre del 1999 com a proveïdor de serveis globals de telecomunicacions. El desembre del 2007, France Telecom aconseguí el 100% del capital de l’empresa amb la compra del 25% que tenia la Generalitat de Catalunya, i Al-Pi passà a denominar-se Orange Cataluña, que el 2009 prengué el nom d’Orange Business Services.

Dins de les activitats i els serveis que ofereix cal destacar el sistema de telefonia per IP (VoIP); la xarxa Giganet, una de les primeres xarxes europees d’aquest tipus sobre tecnologia de multiplexatge per divisió de longitud d’ona d’alta densitat (Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM); serveis d’allotjament per a servidors d’internet; videoconferències, i serveis de reproducció en temps real. Des de l’1 de maig de 2003 Al-Pi fou el proveïdor de la tecnologia de xarxa de l’Anella Científica sobre Giganet.