Alagó

Alagón (es)

Una de les més antigues famílies de la noblesa aragonesa establerta a la vila d’Alagó (Saragossa) des que fou reconquerida per Lope Garcés, el qual ja el 1119 començà a usar com a cognom el de la dita vila.

Des de la unió d’Aragó amb Catalunya, els Alagó serviren els comtes reis des d’importants càrrecs administratius i militars. Una branca d’aquesta família passà a Sardenya i, per enllaç, recollí l’herència dels Arbòrea. La freqüència dels noms Balasc i Artal a la família ha produït moltes confusions de personatges. Una altra branca heretà el casal dels Ximénez de Urrea i, amb aquest darrer cognom, originà la línia dels comtes d’Aranda.