Alarap

l’Arap

Petit enclavament del municipi de Benavites (Camp de Morvedre) dins el terme municipal de Quartell (62,5 àrees).

Era un antic lloc de moriscos que tenia 6 focs el 1609 i que es despoblà amb l’expulsió decretada aquell any.