Alaric II

(?, 484 — Vouillé, 507)

Rei dels visigots, fill d’Euric.

El seu regne, amb la capital a Tolosa, comprenia la meitat meridional de la Gàl·lia i gairebé tot Hispània. Alaric fou vençut i mort a Vouillé per Clodoveu, rei dels francs. Els visigots d’Aquitània passaren a Hispània i només conservaren la Gàl·lia Narbonesa al vessant nord-est dels Pirineus (anomenada Septimània ). Sota el seu regnat fou feta la recopilació de lleis romanes, coneguda com a Breviari d’Alaric , aplicable només als hispanoromans.