albaraner
| albaranera

f
m

Persona que té a càrrec seu el llibre dels albarans.