albereda

f
Geobotànica

Comunitat vegetal de ribera, integrada per plantes de fulla tendra i caduca, entre les quals domina l’àlber.

Es fa a les vores dels rius de la terra baixa, sota un clima general sec.