alberg de joventut

m
Turisme i lleure

Establiment destinat a donar allotjament, per preus mòdics, als joves de diferents països.

El primer establiment d’aquest tipus s’obrí el 1909 a Westfàlia. Des del 1945 hi ha una associació internacional, IYHF (International Youth Hostel Federation), amb secretaria a Copenhaguen, a la qual han d’estar adherits els usuaris dels albergs.