albergueria

f
Sociologia

Edifici destinat a allotjar-hi gent de pas.

Són albergueries les fondes, posades, albergs, albergatges, hostatgeries, dispeses, paradors, hotels, etc.